contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

מורה נבוכים במערכת הבריאות

 

עוד בטרם החלת חוק בריאות ממלכתי היו הרבה טענות כלפי קופות החולים; כל רופא זכה לשמוע לא אחת מדי יום את המשפט "מגיע לי, אני משלם/ת לקופת חולים כך וכך שנים..."

 

מאז נכנס החוק לתוקפו הלך המצב והחמיר. רוב המבוטחים משלמים יותר, לעתים עד פי 4 עבור משפחה, ולמעשה מקבלים פחות. לקופות החולים יש פחות כסף (במיוחד מכבי, מאוחדת ולאומית). אם לפני החוק הקופות ה"קטנות" נותרו עם עודפי תקציב בסוף השנה והיה להן כסף לממן הליכים חריגים, הרי שהמצב בחמש השנים האחרונות שונה לחלוטין, ומתאפיין בגירעונות של מאות מיליוני שקלים.

 

המלצתי למטופלים מתוסכלים במשך השנים הייתה תמיד להתייחס לקופ"ח כאל ביטוח למקרי חירום בריאות. יחסית לביטוח כזה בארה"ב אנו משלמים מעט (עד 7% מהשכר).

ומקבלים כיסוי די רחב. כמו בביטוח, אינני מצפה שחברת הביטוח תשלם עבור כל הנזקים או תכסה את כל המצבים האפשריים; נכון הדבר גם לגבי קופ"ח. אינני יודע אם עצה זו עזרה למטופלים המתוסכלים, אך אולי זה סייע להם להתייחס לציפיותיהם מקופות החולים בפרופורציות הראויות: כיסוי חלקי לרוב בעיות הבריאות, אולם לא כל שירות ניתן ללא עלות חבר הקופה.

 

מטופלים שמשלמים יותר מאז החלת החוק לא מבינים איך הקופה בגירעון. הם עדים מזה שנים לתעמולה של משרד האוצר אודות בזבוז וחוסר יעילות וממשיכים לכעוס על הקופה. רוב המטופלים לא מודעים לכך שחוק בריאות ממלכתי מיועד בראש ובראשונה לפתור את הגירעון העצום של קופת חולים כללית (קרוב למיליארד ש"ח) וכבדרך אגב גם להבטיח ביטוח לאותם 140,000 אזרחים שהיו ללא קופת חולים (לפני חוק זה, רוב אזרחי ישראל- מעל 95% - היו כבר חברים באחת מקופות החולים; אחוז גדול בהרבה מרוב מדינות העולם).

 

בנוסף, למרות שהחוק מאוד ברור לגבי תשלומי המבוטחים, הכספים שמשלמים דרך ביטוח לאומי אינם מגיעים ישירות לקופות החולים, אלא מממנים את כל מערכת הבריאות, ובכלל זה את בתי החולים הממשלתיים, טיפת חלב וכד'. קופות החולים נמצאות בריב מתמשך לגבי "הזרמת" כספים מהאוצר לבריאות ואליהן, עובדה שמגיעה לעיתונות לעתים רחוקות ומלווה תמיד בתגובת האוצר לגבי חוסר יעילות הקופות, בזבוז ועוד השמצות שמטרתן היא טשטוש העיקר- "תקצוב חסר" של קופות החולים.

 

תקצוב חסר וקופת החולים שלך


אז מה לך ולתקצוב חסר? הנושא פשוט. כל שנה קופת החולים שלך מקבלת פחות כסף מהכמות לה היא זקוקה- בתוספת בקשה מהממשלה בדבר ייעול. "ייעול" בלשון האוצר = להסתדר עם פחות כסף. שנה אחרי שנה אחרי שנה, קופות החולים מקבלות פחות כסף ממה שהן צריכות והיות ואת הבזבוז וההתייעלות מיצו זה מכבר, מה שנותר הוא לקצץ בשירותים.

 

הקופות לא מעונינות לפנות לציבור (בשל התחרות ביניהן על חברי קופה) ולכן הנושא נשאר נסתר מעיני הציבור. נכון להיום, כאשר קופת החולים טוענת כי אין לה כסף לבדיקה או תרופה מסוימת שאתה מעוניין בה (אשר אינה כלולה בסל השירותים)- באמת אין לה כסף.

 

הרופאים, דרך אגב, "תרמו" את חלקם ב"התייעלות" הקופות, ועד כה קוצץ שכרם בכ- 20% מאז החלת החוק. חוק ביטוח בריאות ממלכתי אולי לא נועד לקצץ בהוצאות הבריאות של המדינה, אולם הוא משמש כלי יעיל בידי האוצר לקיצוץ זה.

 

 

*** לא לצפות ליותר מדי מקופות החולים***

***לדאוג לבריאותך על אף המגבלות התקציביות של המערכת ***

 

 

נכון להיום ההוצאה של מדינת ישראל על בריאות נאמדת ב- 9% מהתל"ג (תוצר לאומי גולמי), זאת לעומת 14% בארה"ב. אך כנראה שהאזרחים בארץ מוציאים עד 3% נוספים מכיסם לשנה, או במלים אחרות- מס נוסף עקיף, למימון המערכת הרפואית (רפואה פרטית, תרופות באופן פרטי, ביטוחים משלימים).

 

מי אשם ? קודם כל- לא חשוב. העיקר שאתה תמשיך לדאוג לבריאותך.

אין לצפות שקופת החולים תממן הכל- היא לא מסוגלת לכך. הכעס על קופת החולים הוא חסר טעם, עברנו הלאמה של מערכת הבריאות והיום קופות החולים הן קבלנים של משרד הבריאות, שמתוקצב ממשרד האוצר. והיה אם יצליחו קופות החולים או בתי החולים לשכנע את משרד הבריאות בצדקת הצרכים שלהם- הרי שגם אז לא יהיה למשרד הבריאות הכסף הדרוש על מנת לפתור את הבעיות.

 

כעת, 09/01, האוצר אישר לבריאות 180 מליון ש"ח על מנת לפתור גירעון שהצטבר בקופות החולים מאז החלת החוק.

נשמע יפה, לא?

לא. לא כאשר בפועל דרוש יותר ממיליארד ש"ח לצורך כך.

 

לכולם כוונות טובות (אולי לא לאוצר).

קופות החולים ימשיכו לספק את השירותים הטובים ביותר שהן יכולות להרשות לעצמן.

הרופא שלך ינסה לעזור לך לקבל את מיטב השירותים להם אתה זקוק מקופ"ח (או לחילופין- להפנות אותך אל גורמים מחוץ למערכת). הרופא המטפל אמור לשמש כיועץ שלך בנושא זה. הוא מכיר את המערכת ואחראי לדאוג לבריאותך.