contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה
מאמר לעצמאיתון 7/2003

 האם להמשיך לטוס ''סולו'' או להצטרף ללהקה?

כידוע לכם, לאחרונה הצטרפו נציגי ועד הרופאים לקבוצות עבודה של הקופה לקדם את תוכנית ''מכבי 2007 '' . כאחד הנציגים אני מוצא את עצמי מדי שבוע נוסע לתל אביב לדון עם קבוצת עבודה בנושא. הדיונים מעניינים, וחילופי הדברים, אני מקווה, מועילים לשיפור הקופה.

 לפי השמועות - תוכנית מכבי 2007 כוללת כאלף עמודים של תכנים לגבי מעבר הקופה שינויים מבניים ניכרים. אין בידינו מידע מלא. בין הנושאים המרכזיים: ''רופא אישי'', ומעבר מרופאים העובדים לבד לרופאים העובדים בקבוצות. על ''רופא האישי'' לא ארחיב כעת. בנושא המעבר לקבוצות רופאים ביצעתי חיפוש ספרות, ואשתף אותכם בממצאים שלי. החיפוש לא מקיף, ואשמח לכל תגובה או מאמרים נוספים ממכם.

 האם רפואה בקבוצות יעילה מעבודה בבודד?

 בסקר שבוצעה ב ארה''ב אשר השווא בין מרפאות של בודד/זוג לבין קבוצות רופאים לגבי הפניות ליעוץ מומחים.

אשר פורסם ב:

Journal of Health Services July 2002

לא נמצאה חסכון בהפניות ליעוץ מומחים. בדיון אף הועלתה האפשרות שרופאים העובדים בקבוצות מפנים יותר ליועצים, ומרגישים מוגנים כלכלית בפני ''הנחיות מגבילות'' של הקופה.

“Group practices are more immune…to external financial arrangements from managed care contracts”

האם רפואה בקבוצות איכותית מעבודה בבודד?

  ''Do single handed practices offer poorer care?  BMJ

          במאמר שפורסם  ב:BMJ       ( 323:7308:320-3 אוג' 11 2001 )

.  נבדקו 812 מרפאות באנגליה ונבדקו מספר מדדי איכות ( אישפוזים למחלות כרוניות, שיעור חיסונים ושיעור ביצוע משטחי צואר הרחם).

סיכומו של דבר  לא נמצאו הבדלים באיכות הרפואה בין סוגי המרפאות.

 האם המטופלים מעדיפים ''קבוצת רופאים''?

British J of General Practice Nov 1995

  במאמר שהתבסס  על מחקר  ממשלתי ( נייר לבן ) שבדק את מעברי המטופלים  ב1990 - 1991 בין מרפאות נבדקו מאפייני המרפאות. הניחו שהמטופלים יעדיפו קבוצות רופאים, כך שיזכו לכיסוי שעות היממה בשירותי רופאים. המאמר מצא שהאוכלסיה העדיפה מרפאות של רופא בודד ביחס  של 1.37 . המאמר בדק את שיקולי המטופלים ומצא שבבחירת רופא בודד הם היו מוכנים לוותר על 1. רופאה בצוות ( אופציה של בחירת רופאה ) 2. שירותי מרפאה מורחבים ו- 3. כיסוי נרחב של  שעות המרפאה.

בסיכום  המאמר יש משפט מאד רלוונטי לדעתי לגבי הנסיונות של רפואה ''מנוהלת'' לשנות את המערכת:

''The public's perception of the factors contributing to a high quality of service may conflict with the official characterization of good practice and high quality services in primary health care.''

למרות שמדיניות של המערכת באנגליה לעבור ל''קבוצות רופאים'' הציבור מעדיף שירותים של הרופא הבודד ומזהה את זה שרפואה איכותית יותר.

 האם הרופאים מעדיפים עבודה בקבוצות?

 לפני המאמרים, התשובה ב''שטח'' מדברת בעד עצמה. ברוב מדינות העולם רוב הרופאים עובדים כבודדים, וגם כאשר עובדים במרפאה משותפת הם למעשה מחלקים הוצאות ( שכר דירה, שירותי מזכירות וכו' ) וממשיכים לעבוד כבודדים על קבוצת חולים אישית.

 מציינים במאמרים שורה ארוכה של סיבות שאמורות לשכנע את הרופאים לעבור לקבוצות, בעיקר בשיפור איכות החיים של הרופאים, אך למעשה השינוי לא מתחולל. אפילו במדינות שה''מערכת'' מנסה לעודד מעבר לקבוצות, אין הצלחה כבירה, והספרות דנה ב''מחסומים'' לשינוי.

 במאמר ב FAMILY PRACTICE   מאפריל  2003 ,

''GP's working in solo practice: obstacles and motivations of solo GP's for working in group practice''

בדקו את המצב בבלגיה, ומצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות גילאי הרופאים. נמצא שיש הרבה דיעות לגבי מה זה ''קבוצת רופאים'', ושתנאי להתגבשות קבוצה  שכל המשתתפים יסכימו בצורה ברורה מה מטרות הקבוצה, ומה צפוי מהשותפים. נמצא שרופאים מבוגרים יותר מאמינים שצריך להקדיש יותר למרפאה, לעומת הצעירים שמעונינים ביום עבודה מוגדר. נמצא גם שהרופאים תשושים ובמתח, ושזה אחד המניעים לעודד רופאים לעבור.

מחסומים למעבר כללו: 1) גיבוש הסכם ברור בין השותפים.

2) אובדן יחסי רופא - חולה אישיים

3) מגבלות תקציביות ( עלות מעבר, הקמת מרפאה גדולה, אובדן הכנסות של הרופאים המבוססים לטובת הקבוצה )

4) הבדלים בגישה ''מהו קבוצת רופאים''

5) הבדלים ''מקצועיים''

 במאמר אחר מקנדה Health Services Management Research ממאי 1997 ניתחו את היחס של רופאים לצורת העבודה. נמצא שרופאים צעירים יותר ורופאות מעדיפות לעבוד בקבוצה.

בין היתרונות של קבוצה: 1) הכנסות צפויות (''יציבות'' )

2) עומס עבודה יותר סביר

3) שיתוף עמיתים , ובקרת עמיתים

ו 4) יתרון כלכלי של גודל .

 אך שוב בסיכום ציינו שרוב המרפאות המשותפות בעיקר מתחלקות בהוצאות. בהרבה קבוצות  יש רשימת חולים משותפת ו''הנחיות רפואיות'' משותפות, אך ברוב הקבוצות אין פגישות  באופן סדיר לדון בנושאים רפואיים או עסקיים, או לבצע בקרת איכות.

 יש עוד הרבה חומר בספרות , וחומר למחשבה. הדעות חלוקות, אך ללא ספק קשה להניע שינוי. רוב הרופאים יעדיפו כנראה להישאר במבנה העבודה הקיים. אם מכבי מעונינת לעבוד לשיטה של עבודה בקבוצות ( ולי עדיין לא ברור מדוע ), נצטרך להשקיע הרבה עבודה בעידוד הנושא ועזרה לרופאים הקיימים בשטח.