contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

שימוש מושכל ברופא

 

רוב האנשים לא מפיקים את מלוא התועלת האפשרית מהרופא שלהם. אני חושב שניתן ללמוד איך לשפר את העניין. קיימים אינספור סיפורים שתשמעו משכנים, חברים ובני משפחה לגבי תקלה בשירותי הבריאות. אם תקשיבו לקטעי שיחות של עוברים ושבים, באוטובוס או בבתי קפה, תיווכחו לדעת כי שיחות רבות סובבות סביב נושאי בריאות ומחלות, אך בעיקר מתמקדות במחדלים בטיפול הרפואי.

טרם ראיתי מחקר שבדק את הנושא, אך ייתכן שאנשים אוהבים לחלוק סיפורי ''אימים'' זה עם זה, וכי מחלות, מוות וטעויות רופאים החליפו את המפלצות אשר באגדות...

כמובן שאיננו יכולים לדעת בוודאות מה באמת התרחש בסיפורי האימים הללו, אך כרופא ברור לי שטעויות קורות, ורק חלקן הן טעויות של הרופאים. הטעויות קורות גם בצד השני, של ה''צרכנים'' של מערכת הבריאות, ואם נשפר את ניצולכם של המערכת, ללא ספק נצמצם את מרווח הטעויות.

 

בעידן המודרני ישנן ציפיות (ואף דרישות) גבוהות מאוד מכם- ה"חולים. החולים אמורים להיות שותפים מיודעים (INFORMED) לכל שלבי התהליך הרפואי- האבחון והטיפול. "צרכן" רפואי יבחר את הרופא, יבחר את הנושא, יציע עיבוד וישקול אבחנות, ואף יצטרך להחליט ולבחור בין טיפולים שונים.

ההנחה כי כולם מסוגלים לבצע את כל הדברים הללו הינה מוטעית; מדברים כעת על מגפת "בורות בריאות" (HEALTH ILLITERACY) בארה"ב ב- 2001.

ה- AMA - ארגון הרופאים האמריקאי, עובד יחד עם הממשלה בארה"ב על מנת לצמצם את מימדי המגפה. להערכתם, עד מחצית אוכלוסיית ארה"ב אינה מבינה חלק מפגישת רופא-חולה או שאין בידה הכלים להבין הוראות כתובות לגבי בדיקה או נטילת תרופה.

 

בארץ, אנו מסתמכים פחות על קריאה עצמית של המטופלים של חומר כתוב בנושא בריאות, אולם ללא ספק גם אנחנו סובלים מבעיה דומה. המעבר מרפואה פטרוניסטית בו הרופא האבהי קבע מה יהיה והחולה רק היה צריך למלא אחר הוראותיו - חלפה, וכעת החולים אמורים להיות שותפים בתהליך.

אינני מציע ללמוד רפואה כדי לעבוד עם הרופא המטפל שלכם על בריאותכם, אך ניתן בהחלט ללמוד אודות המערכת עצמה, להכיר במגבלותיה ובחלק מהמלכודות הטמונות בה, על מנת להפיק רמה אחרת של טיפול רפואי.

 

רובנו נוהגים בחוסר אחריות בנושא הבריאות שלנו. כמעט כולנו עושים דברים "לא בריאים" מדי יום ונמנעים מדברים שאנחנו יודעים שהם בריאים. כדי להפיק את המקסימום מהרפואה, הכרחי לקחת אחריות. צריך לחשוב, צריך ללמוד, צריך לקבל החלטות ובעיקר לעמוד בהן. האחריות על הבריאות שלנו מצויה בידינו. זה אולי לא נוח לחשוב כך, אולם זו האמת. במידה ונצליח לקחת אחריות וליישם החלטות, יהיה זה הצעד הראשון בדרך לניצול יעיל של הרפואה/הרופאים בשמירתם על בריאותנו.

 

*** קח אחריות והמנע מבורות בריאותית ***

*** עליך לקחת תפקיד פעיל בבריאותך ולקחת אחריות על בריאותך ***