contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

 ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

 

אבעבעות רוח - (וריצלה זוסטר) CHICKEN POX

 

 

המחלה לא מסוכנת. היא מטרידה, ומצריכה ''סידור'' לשמור על הילד בבית - עד 10 ימים!

 

המחלה מאד מדבקת- כ 80% מבני הבית שלא חלו או חוסנו בעבר עשויים להידבק. המחלה מדבקת מיומיים לפני הופעת הפריחה ועד שאין נגעים חדשים. זמן הדגירה כשבועיים.

 

ייתכן מאד שמבוגר יהיה ''מחוסן'' למרות שלא ידוע בבית שהיה חולה. המחלה עשויה להיות כה קלה עד שלא שמים לב שחולים. (מחלה תת קליני).

 

רק 30% מהחולים יסבלו מחום. חום גבוה מצריך ביקור אצל הרופא לברר את מקור החום.

 

מספר הנגעים מאד משתנה - בין בודדות לבין 500 . רצוי מאד לנסות לצמצם את מספר הנגעים. קירור העור (על ידי לבוש קריר, מיזוג אוויר וכדומה) מאוד מאוד מועיל (ניתן לצמצם ב 50% את מספר הנגעים).

הנגעים יכולים להופיע בכל מקום - כולל באוזניים, ומידת הסבל תלויה במיקום. סיבוך נדיר של אבעבועות - דלקת ריאות.

הנגעים מופיעים משך 5 ימים. לכל נגע ''מחזור חיים'' ידוע. תחילה נגע קטן כמו ''עקיצה'', למחרת היא גדלה, ובהמשך מופיע נוזל בתוכו "שלפוחית'' ובסיום קרום ''קרוסטה'' כמו דבש מיובש. מחזור החיים של הנגעים עד לשלב היבש - כחמישה ימים. כך שסה''כ מהמחלה חולפת תוך 10 ימים. ייתכן שייקח עוד שבוע עד להעלמות כל הגלדים מהנגעים.

 

האם צריך משחה אנטיביוטית על הנגעים?? תלוי בנגע. אם יש נפיחות ואודם ניכר - כדאי לשים משחה אנטיביוטי, אך רק על הנגע החריג. אין כל צורך במשחה אנטיביוטי בנגעי אבעבועות. במידת הספק - להראות לרופא.

 

אישור ''חזרה'' לגן או לבית ספר ניתן לקבל רק לאחר שהמחלה חולפת.

ניתן לתאם עם המזכירה ''הצצה'' לפני הכנת אישור (לא צריך לתאם תור).

אין כל בעיה של חשיפת חולה אבעבועות לקור או למים.

 

לבריאות!! ד"ר הופמן