contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

מאמר לעצמאיתון 9/2000

''רפואה מונעת You get what you pay for ''

 הנושא שנעסוק בו היום מהווה את הליבה של רפואה ראשונית.

רפואה מונעת זוכה להרבה תשומת לב על ידי נציגי קופות החולים,

ומצוטט לעתים קרובות באמצעי התקשורת כנושא הקרוב ללב קופות החולים. לפי הדווחים באמצעי התקשורת הייתי מצפה לעידוד ותמיכה בלתי פוסקת מצד הקופה, אך לא כך הדבר. בחמש-עשרה שנים של עבודה עם קופות חולים לא זכור לי אירוע אחד שבו זכיתי לעידוד על עבודתי בתחום זה.

 רפואה מונעת מהווה השקעה לעתיד. צורכים משאבים היום, לחסוך עלויות בעתיד. הקופות, לפי אמצעי התקשורת, מחוייבות להשקיע בתחום זה. אך המשאב המשמעותי ביותר זמן עבודתו של הרופא, לא זוכה לכל כיסוי על ידי הקופה. למעשה, כידוע לכולנו, העידוד הוא להפך. רופא המשקיע מזמנו ברפואה מונעת נענש ומתוגמל פחות מרופא שאינו ''מבזבז את זמנו''.

  רפואה מונעת מוסיף זמן לביקור החולה, גם אם זה מתבצע מתוך ביקור למחלה חריפה. מחקר DOPC שצוטט ב Family Practice Management  בגליון מרץ 2000 סקר 3547 ביקורים אצל 138 רופאי משפחה מצא שבכמעט שליש מהביקורים בוצעה לפחות אחד מהשירותים המומלצים על ידי

ה-U.S. Preventive Services Task Force. זמן הביקור שכלל שירותי רפואה מונעת היתה ארוכה ב 2.1 דקות מביקור ללא שירותי רפואה מונעת. כמובן שלא מדובר בפעולה התערבותית כגון סיוע בהפסקת עישון, תוכנית לפעילות גופנית, או יעוץ לגבי שיפור אורח חיים בריא. פעולות אילו צורכים זמן רב, ולעתים מספר פגישות.

 בסקירה של הספרות האמריקאית ברור שרפואה מונעת מהווה חלק אינטיגרלי של הטיפול באוכלוסיה, וכמובן שקיימים ה''קודים'' המתאימים לחייב את ה-HMO בעלות הביקור הארוך שהוקדש לרפואה מונעת. סקירת גורמי הסיכון, ועבודה עם מטופלים לשנות הרגלי חיים לא בריאים צורך זמן רב, וברור שהקופה צריכה לכסות את עלות הזמן הזה. אסור להעמיד את הרופאים במצב הקיים היום בו זמן מוקדש לרפואה מונעת בא על חשבון תגמול הרופא.

 בתקציר שפורסם  בגליון יולי 2000 של AHRQ Research Activities, לאור פרסום הנחיות קליניות לטיפול במעשנים, מדגישים שרק מחצית המעשנים שביקרו אצל רופא קיבלו המלצה להפסיק לעשן מהרופא. זאת למרות שידוע שעישון מהווה את הגורם העיקרי (שניתן למניעה) למחלות ומוות בטרם עת. שמחתי לקרוא  שמכבי מתכוונת לחייב את רופאי הקופה לברר ''האם המטופל מעשן'' מדי שנה, ולרשום בתיק הרפואי שלו.

 במאמר נוסף ב Family Practice Management מיולי/אוגוסט 2000, ניתחו נתונים נוספים ממחקר ה DOPC, לחקור את השאלה ''מה מחיר הלחץ להגביר ''תפוקה'' של רופאים'' . חילקו  את הרופאים ל''נפח'' נמוך, בינוי וגבוה. רופאים בעלי נפח עבודה גבוה ראו 5.1 מטופלים לשעה,

( זמן ביקור ממוצע 8.8 דקות ), רופאים בעלי נפח נמוך ראו 2.1 מטופלים ( זמן ביקור ממוצע של 12.5 דקות) , ורופאים עם נפח בינוני ראו 3.3 מטופלים לשעה.

 בניתוח תכולת הביקור נמצא שמחיר התפוקה הגבוהה היה ברפואה מונעת, שביעות רצון, ומדדי יחס רופא-חולה.

“Patients seeing high-volume physicians were less likely to be up-to-date on preventive services''

 לאחר שנים של קיצוץ בשכר, קשה לי לדמיין גיוס גדול של רופאים שיתרמו זמן במרפאתם לשכנוע והדרכה להפסקת עישון במקום לקבל עוד שלושה מטופלים הממתינים לרופא

מתי יתחילו לעודד את הרופאים בצורה אמיתית, שישקיעו יותר זמן למניעה, ולא על חשבון הכנסות הרופא?