contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

תשמרו על ה"רבעון" – או שהיועץ יתעצבן !

 

לעתים קרובות מטופלים מספרים שרופא מומחה "כעס" עליהם כי "כבר היו אצל רופא אחר" באותו רבעון. המטופלים מאד לא אוהבים שנוזפים בהם, ובצדק, ובוודאי לא אוהבים להתחיל מפגש עם רופא בנזיפה.

 

רוב המטופלים לא מתמצאים בנוהלי הקופה, ובוודאי לא עסוקים בתנאי ההעסקה של הרופאים. נוהלי הקופה נמצאים בתחילתו של כל "מדריך שירותים" של הקופה, אך נדיר שמישהו קורא אותם. אז הנה הסבר קצר...

 

רוב הרופאים במכבי ובמאוחדת מועסקים כ"עצמאים" (ולא שכירים) ב"שיטה רבעונית".

הרופא מקבל תשלום פר חולה, על ביקורו הראשון ברבעון. אין כל תשלום נוסף על ביקורים נוספים.

התשלום עומד על כ-150 ש"ח לרבעון. הרופא לא מקבל תשלום כלשהו על מטופלים "בריאים" שלא ביקרו אצלו. כדי לזכות בתשלום, הרופא חייב להעביר כרטיס מגנטי של המטופל.

 

רבעוני הקופה: ינואר- מרץ, אפריל- יוני, יולי- ספטמבר, ואוקטובר- דצמבר.

 

כדי לחסוך כסף בשכר הרופאים קופות החולים קבעו לפני כ 8 שנים שרק הרופא הראשון במקצוע יקבל שכר על ביקור החולה. רופא שני יתחלק בשכרו של הרופא הראשון באופן יחסי. (אם הרופא הראשון בדק אתכם פעמיים, והשני פעם אחת, יתחלקו שני שליש/ שליש).

 

אין "זכות לחוות דעת שנייה" בקופות חולים. תרצו חוות דעת שניה, תאלצו להמתין עד לרבעון חדש, או ללכת באופן פרטי (מחוץ לקופת חולים).

 

נקודה נוספת - אי אפשר לגשת ל-3 רופאים מאותו מקצוע ברבעון, בכל תנאי. (גם אם ביקור אחד היה בזמן חופשה באילת והשני היה רק להפניה בסניף). המחשב חוסם אתכם משירותים מהרופא השלישי.

 

הלכתם לרופא - הוא הרופא שלכם למשך הרבעון.

גם "העברת כרטיס" לכל מטרה אצל רופא אחר נרשמת כ"ביקור".

 

הרופא הבא באותו רבעון יקבל הודעה על כך בהעברת כרטיסכם, וקרוב לוודאי יכעס.....

 

ועכשיו אתם יודעים למה!