contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

מאמר לעצמאי-טון 7/1999 – רוברט הופמן

שכר רופאים - יותר טוב בבית או בחו"ל?

 

אחד מספקי הבריאות העיקריים הם רופאים, מדינות שונות נוקטות בשיטות תשלום שונות עבור השירותים הניתנים, את השירותים ניתן לדרג על סקלה אשר קצה האחד הוא תשלום עבור שירות (Fee For Service) וקצה האחר הוא תשלום רטרוספקטיבי/ גלובלי, כאשר בין שני הקצוות קיימות ווריאציות שונות של שילובים בין השיטות. כאן נתמקד בשיטות התשלום לרופאים הנהוגות בחמש מדינות ארה"ב, הולנד, בריטניה, קנדה ואוסטרליה בהשוואה לשיטות הנהוגות במערכת הבריאות בישראל.

 

ייחודיות בארה"ב


מערכת הבריאות בארה"ב היא ייחודית מבין שאר המדינות המפותחות מאחר וההתייחסות אליה היא כאל שוק חופשי כשל כל מוצר אחר כאשר הספקים הם רופאים פרטיים בעיקר והלקוחות הם המבוטחים בחברות ביטוח רלוונטיות. היחידים שעליהם חל חוק ביטוח סוציאלי הינם מבוגרים בני 65 + החברים ב- Medicare המופעל ע"י הממשלה הפדרלית ובעלי הכנסה נמוכה במיוחד החברים ב- Medicaid המופעל ע"י כל מדינה בנפרד בהשתתפות הממשל הפדרלי. התשלום לרופאים הראשוניים בד"כ נעשה באמצעות נוסחאות קפיטציה ולרופאים המומחים עפ"י מספר הביקורים והפעולות כאשר הם מתוגמלים עבור מספר הפניות נמוך לביה"ח.

 

מערכות נפרדות בקנדה

למרות היותן שכנות, בקנדה המצב שונה בתכלית, קנדה מורכבת מ- 10 פרובינציות ו- 2 טריטוריות כאשר בכל אחת מהן מערכת בריאות נפרדת החייבת לעמוד בעקרונות החקיקה הפדרלית. בקנדה קיימת מערכת ציבורית אשר מופרדת לחלוטין מהמערכת הפרטית אשר משלימה אותה ולא מתחרה בה כלומר השירותים שהמערכת הפרטית מציעה אינם כלולים בסל הבריאות הציבורי, והמימון עבורם נעשה לרוב במשותף ע"י המעביד והעובד. רופא שהחליט כי הוא עובד עם הפרובינציה אינו רשאי לעבוד במקביל באופן פרטי אלא אם מדובר בשירות שאינו כלול בסל הבריאות הבסיסי, אי לכך השוק הפרטי בקנדה כמעט זניח, הרופאים מקבלים את שכרם ישירות מהפרובינציה עפ"י תעריפים לביקורים וטיפולים שונים כאשר לכל רופא גג תשלום קבוע בנוסף לגג תשלום כללי, עדכון הגג נעשה באמצעות הקטנת התעריפים מדי שנה בשיעור זהה לשיעור החריגה מהם, הבעיה הנוכחית היא שלכל רופא בפני עצמו קיים תמריץ להגדלת פעילות (עד הגג) לכן סך הפעילות גדל ונוצר לחץ מצד ארגון הרופאים להעלות את גג התשלום הכולל. קיימים לחצים מצד רופאים ופוליטיקאים לשלב רפואה פרטית במערכת הבריאות הקנדית, המתנגדים לשילוב זה טוענים כי דבר זה יביא להגדלת ההוצאה הלאומית על בריאות ללא שיפור הנראה לעין באיכות השירות. בשנים האחרונות נעשים ניסיונות למעבר לתגמול כלליים עפ"י נוסחאות קפיטציה, דבר שיחייב את האזרחים להירשם אצל רופא מסוים ויקטין את גמישות המעבר בין רופאים.

 

ביטוח ממלכתי בהולנד


בהולנד קיים ביטוח בריאות ממלכתי כאשר המבוטחים חברים בקופ"ח ואלה המשתכרים יותר מ- 30000$ בשנה חייבים לרכוש ביטוח בריאות פרטי (בד"כ דרך מקום העבודה). לרופאים הכלליים תפקיד מכריע במערכת הבריאות הם משמשים כ"שומרי סף" כלומר, ע"מ לפנות לרופא מומחה או לבי"ח יש להצטייד בהפניה מרופא כללי. מבוטח יכול לעבור בין רופאים כלליים לאחר שמסר הודעת עזיבה לרופאו הקודם.

רופאי קופ"ח מקבלים סכום אחיד עבור כל מבוטח הרשום אצלם, הרופאים הכלליים העובדים עם חברות הביטוח מקבלים תשלום פר ביקור. המומחים בין אם במרפאתם ובין אם בקופ"ח בעבר קבלו תשלום עבור שירות, אם כי כעת יש מעבר לתשלום לרופאים מומחים עפ"י תשלום גלובלי. בהולנד כמעט ולא קיימת רפואה פרטית, בכל המדינה יש כ- 6 מרפאות בלבד. רופאי המשפחה בהולנד מתוגמלים ע"י קופ"ח באמצעות תשלום קפיטטיבי לנפש, חברות הביטוח הפרטיות מתגמלות רופאי משפחה בעיקר עפ"י מספר ביקורים. כל הרופאים מאוגדים באיגודים מקצועיים בהתאם למעמדם ומיוצגים במו"מ על מחירי השירותים הניתנים.

 

שירות בסיסי לכל בבריטניה


העיקרון המרכזי במערכת הבריאות בבריטניה הינו כי שירותי בריאות בסיסיים יינתנו ע"י הממשלה לכל אזרחי בריטניה. הרופאים הכלליים בבריטניה משמשים כ"שומרי סף" אי לכך מעמדם גבוהה מאד, הממשלה דואגת לכך שרופאים טובים יתמחו ברפואה כללית ולכן ניתן לומר כי מערכת הבריאות הבריטית מתבססת על הרופאים הכלליים. בעבר תוגמלו כל הרופאים הכלליים כפונקציה של מספר המטופלים הרשומים אצלם כאשר רשויות הבריאות קובעות מספר מקסימלי של מטופלים לרופא.

קיימים שלושה מודלים של רופאים כלליים בבריטניה:

1. רופא כללי "רגיל" מתוגמל ב- 60% קפיטציה ו- 40% בהתאם לתמריצים שונים שנקבעו עבור לימודים נוספים, רפואה מונעת, ביקורי לילה וכו'.

2. רופא כללי "מחזיק קרן" (Fund Holder) רופא זה מחזיק בקרן שממנה מממן חלקית את ההוצאות עבור מטופליו כדוגמת בדיקות דיאגנוזה, תרופות, הפניות, מכונים וכד' עד 5000 ליש"ט למטופל כאשר כסף שנשאר בקרן בתום השנה משמש את הרופא לצורך פיתוח המרפאה שלו.

3. רופא כללי "מחזיק קרן כוללת" - פועל בדומה לרופא המחזיק קרן רגילה אם כי קרן זו גדולה יותר ואמורה לממן את כל הטיפול (שיטה זו עדיין ניסיונית). התשלום לרופאים מחזיקי הקרן הינו עפ"י נוסחת קפיטציה בהתחשב בגילם, מינם ורמת העוני של מטפליו. שיטת התגמול של רופאי המשפחה בבריטניה מבוססת ברובה על תקציב קפיטטיבי ובחלקה על תגמול בעבור היקפי פעילויות מסוימות.

 

שיטות מתחרות באוסטרליה

באוסטרליה שתי שיטות מתחרות פרטית Kelfornia וציבורי. במערכת הציבורי יש ניסיון לתגמל הרופאים לפי ערך הביקור למשל בדיקה קצרה (טופס חתימה) בדיקה רגילה ובדיקה ארוכה (למשל חיבורו: פסיכותרפיה) וכן תגמול עבור המילוות שונות.

הרפואה הציבורית, שמוכרת לצורכי מס הכנסה, דואגת לרמה סבירה של טיפול ומאפשרת בחירה של רפואה פרטית על ידי הלקוח.

 

 

לסיכום, קשה להשוות בין שיטות התשלום בין מדינות מאחר ויש שוני רב בין ההגדרות במדינות שונות. על אף הקושי, עלינו ללמוד ממערכות בריאות במדינות אחרות, אך לא בהכרח לאמץ שיטה זו או אחרת מאחר ושיטה הפועלת היטב במדינה אחת לאו דווקא תפעל ביעילות במדינה אחרת, בפרט בישראל.