contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

גילוי מוקדם של סרטן שד

 

גילוי מוקדם של סרטן השד מתבסס היום על המלצות לבדיקת שד ידנית על ידי רופא, וביצוע ממוגרפיה מגיל 50, אלא אם יש היסטוריה משפחתית ואז מגיל 40. בשנה האחרונה הפסיקו המומחים בתחום להמליץ על בדיקת שד עצמית מדי חודש, כי זה נמצא "לא יעיל".

המלצתי שתעברו בדיקת שד ידנית בכל הזדמנות שהרופא איתך מסכים, (רופא הנשים, כירורג או רופא המשפחה) אני בודק בדיקות שד שנתיות אצל המטופלות שלי מגיל 30 הרוצות בכך. (אלו שלא אני מקפיד לברר מי הרופא הבודק, ולציין זאת בתיק הרפואי).

לדעתי ה"פטנט" הטוב ביותר הוא להיבדק פעם בשנה אצל רופא הנשים ופעם בשנה אצל רופא המשפחה. זה כמובן תלוי בהסכמה של הרופאים לבצע את הבדיקה (היא מחייבת את הרופא לשאת באחריות).

אינני חושב שיש צורך או הצדקה להגיע לכירורג שד לבדיקת שד ידנית שנתית.

גישה זו מגבילה את אוכלוסיית המטופלות שמגיעות לבדיקות גילוי מוקדם. אנחנו רוצים שכל האוכלוסייה מעל גיל 30, ויש הממליצים מגיל 20, תעבור בדיקה ידנית שנתית אצל רופא. לדעתי חייבים לנצל את הביקור ''המזדמן'' אצל רופא המטפל (נשים או משפחה) לבדיקה זו.

אני חושש שרופא שמסביר שאיננו ''מוסמך'' לבצע את הבדיקה (כך מסרו לי מטופלות), מעוניין לחסוך. לחסוך זמן, ולחסוך ''חשיפה'' לאחריות מקצועית. כל רופא מנוסה יכול לבצע את הבדיקה. רופא שמרגיש שלא עבר הכשרה לכך או לא סומך על המהימנות שלו עושה טוב שכך שמפנה לבדיקת רפא אחר. (ישנן בדיקות שאינני מרגיש שבדיקתי מספקת, ואני מפנה לרופא מומחה בתחום זה. לדוגמא: קרקעית עיניים, מיתרי קול, בדיקת פרוסטטה) אני מכבד רופא שמזהה את התחומים שאינו מצטיין בהם ומפנה לרופאים אחרים.

השקיעו בבריאות שלכן! הגיעו לבדיקת שיגרה שנתית! ובכל מקרה תבקשו מהרופא שיבצע בדיקת שד, גם אם סיבת הביקור דלקת גרון!

 

לבריאות!! ד"ר הופמן