contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

 

למה מטרידים אתכם לגבי לחץ דם ''קצת'' גבוה?

 

מטופלים רבים מרגישים שהרופאים מטרידים אותם לאחרונה, לגבי לחץ הדם שלהם. אולי אתם עוד זוכרים ש-140/90 נחשב לחץ דם נורמלי!

מה השתנה? פתאום שינו מה זה לחץ דם בריא?

 

 

במילה אחת, כן! בשנים האחרונות הסתבר ממחקרים גדולים ברחבי העולם שיש משמעות גדולה לשינויים קטנים בלחץ הדם. שינוי של 10 מ''מ כספית בלחץ הדם יכול לשנות בעשרות אחוזים את הסיכון לחלות במחלת לב או שבץ מוחי. הרופאים עדיין בתהליך של ''הפנמת'' הגישה החדשה, ולצערי, רובינו עדיין לא מיישמים את המטרות החדשות של לחץ דם מתחת ל-130/80.

 

 

אין ספק שיש משמעות גדולה לשמירת לחץ הדם מתחת ל-130/80 .

 

בטבלה המצורפת ניתן לראות את ''מדרגות'' הסיכון בהתאם למדרגות לחץ הדם. אז מה אתם יכולים לעשות? למדוד לחץ דמכם לעתים קרובות. במידה והערכים מעל 130/80 לגשת לרופא, ולהתחיל לברר איך אתם יכולים להוריד את לחץ הדם.

 

לראות את הטבלה של מדרגות הסיכון:

http://168.143.130.99/drhoffman/e-photosBig.asp?picName=hypertension.jpg

 

 


לבריאות!! ד"ר הופמן